INSULA NORGE

Vi søker analytisk Business Controller med god forretningsforståelse til sentral rolle i Insula Produksjon på Leknes!

BUSINESS CONTROLLER INSULA PRODUKSJON LEKNES

Som Business Controller er du en sentral ressurs i selskapet, og vil ha et overordnet ansvar for økonomisk analyse, rapportering og oppfølging av Insula Produksjon avdeling Leknes.

Du er proaktiv og utfordrer organisasjonen konstruktivt. Du evner å kommunisere komplekse problemstillinger på en god og forståelig måte, og motiveres av analyse og ønsket om å videreutvikle selskapet! Den rette kandidaten er positiv, omgjengelig og samarbeider godt med sine kollegaer.

Vår Business Controller rapporterer til Daglig leder Insula Produksjon Leknes, og vil inngå i ledergruppen Insula Produksjon avdeling Leknes. Du vil fungere som daglig leders nærmeste rådgiver vedrørende optimalisering og forbedring av driften med overordnet mål om å sikre og øke lønnsomheten i bedriften. Vi er åpne for fleksibilitet ift bosted og arbeidssituasjon.

Hovedoppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse, kvalitetssikring og rapportering av økonomiske resultater
 • Ansvarlig for at virksomhetens produktkalkyler er oppdaterte
 • Sikre god forståelse for økonomi- og risikostyring hos resultatansvarlige, og bidra aktivt i prosesser knyttet til kontinuerlig forbedring av vår lønnsomhet
 • Bistå som rådgiver og sparringspartner med analyser og beslutningsgrunnlag for lederteam, styre og eiere
 • Styre kapitalbruk (capex) iht strategi, oppfølging av investeringer
 • Ansvarlig for analyse og optimalisering av arbeidskapital og likviditet
 • Utarbeide underlag til styremøter, ledermøter, forhandlinger mv.
 • Være pådriver i arbeidet med å skape transparente tallsett for sammenligning av KPIer/nøkkeltall, og bidra til benchmarking og «best practice» orientering

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen økonomi på mastergrad-nivå
 • Minimum 2-3 års erfaring fra lignende roller
 • Meget solide Excel-kunnskaper og generelt god IT/systemkompetanse, gjerne kjennskap til ERP- og BI-systemer
 • Analytisk, nøyaktig og strukturert
 • Du «tør» å si fra, og utfordrer i dialog med nærmeste leder og dine omgivelser
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere arbeidsoppgavene.
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsegenskaper, påvirkning- og innflytelsesevne
 • Du er ikke redd for å utfordre eksisterende prosesser og ser kontinuerlig etter forbedringsmuligheter

Insula har definert - NÆR, MODIG og ENGASJERT - som våre kjerneverdier. Det er viktig at du identifiserer deg med disse verdiene.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82150. Henvendelser behandles med diskresjon.

 

Søknadsfrist er 1.oktober 2021. Vi behandler søknader fortløpende og oppfordrer kandidater til å melde sin interesse raskt.

Del på:

Søknadsfrist:

01.10.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Leknes

Kontaktpersoner:

Rådgiver Rune Frøyslie

mob: 402 81150

Hjemmeside:

http://www.insula.no

Adresse:

8370 Leknes